Praca magisterska metoda monografii

Patrzysz na posty wyszukane dla słów: Praca magisterska metoda monografii

Temat: Kognitywistyka
W szczególności polecam ten drugi adres. Wykłady prof. Ducha są niesamowitą przygodą z nauką.

[ Dodano: 2005-06-11, 18:14 ]
Doszukałem się,że mozna podjąć takie studia w Polsce :):)
Szkoda że nie zaocznie.

Bardzo mi się podoba:

Program studiów

I. Przedmioty kierunkowe

1.Wstęp do kognitywistyki
2.Podstawowe problemy kognitywistyki I: percepcja
3.Podstawowe problemy kognitywistyki II: poznanie naukowe a poznanie potoczne
4.Podstawowe problemy kognitywistyki III: reprezentacja
5.Podstawowe problemy kognitywistyki IV: świadomość
7.Nauka o widzeniu (Vision science)
8.Nauka o słyszeniu (Hearing science)
9.Kognitywistyka: tworzenie pojęć i rozumowanie
10.Językoznawstwo kognitywne
11.Neuronauka I
12.Neuronauka II
13.Laboratorium do wyboru: psychometria, psychoakustyka, informatyka

II. Przedmioty ogólne

Psychologia
1.Wstęp do psychologii poznawczej
2.Procesy poznawcze
3.Psychologia emocji i motywacji
4.Metodologia badań psychologicznych z elementami statystyki
5.Psychologiczne teorie inteligencji i jej pomiaru
6.Podstawy diagnostyki psychologicznej
7.Psychofizyka
8.Psychologia ewolucyjno-rozwojowa
9.Psychopatologia procesów poznawczych

Biologia

1.Biologiczne podstawy zachowań
2.Psychobiologia
3.Nauka o ewolucji organizmów i umysłów

Informatyka

1.Narzędzia informatyki
2.Programowanie I
3.Programowanie II
4.Komunikacja człowiek-komputer
5.Sztuczna inteligencja i sztuczne życie
6.Obsługa pakietów statystycznych (SPSS, LISREL)

Filozofia

1.Wstęp do filozofii
2.Epistemologia z elementami filozofii nauki I
3.Epistemologia z elementami filozofii nauki II
4.Filozofia umysłu

Logika

1.Wprowadzenie do logiki
2.Logika I
3.Logika II
4.Logika w zastosowaniach kognitywistycznych
5.Metody dowodzenia twierdzeń i automatyzacja rozumowań

III. Przedmioty dodatkowe

1.Praca z obcojęzycznym tekstem naukowym
2.Język angielski
3.Wychowanie fizyczne

IV. Przedmioty fakultatywne

1.Wykłady monograficzne
2.Seminarium monograficzne
3.Seminarium magisterskie

echhhTemat: "zwykla" czy stosowana| Na UG [...] wybiera się specjalizację, do wybru masz:
| - matematyka teoretyczna,
| - informatyka i metody numeryczne,
| - nauczycielska
| i ostatnio nowo otwarta specjalizacja:
| - matematyka finansowa


Własnie dowiedziałem się, że mam mieć
wykład z inżynierii finansowej na czwartym
roku. Będzie to wykład istotnie wymagający
wiedzy z teorii miary, rachunku prawdopodobieństwa
i procesów stochastycznych. Książka
A. Janickiego i A. Izydorczyka będzie
ważnym uzupełnieniem, ale główne podręczniki,
to monografie Szhirayewa, Musieli i Rutkowskiego i tym
podobne.


Czy dobrze zrozumiałem, że na Uniwersytecie Gdańskim mozna zostać
magistrem matematyki nie przeszedłszy kursu równań cząstkowych?
O tempora, o mores! Rozumiem, że ktoś może w przyszłej pracy
nie używać równań cząstkowych, ale żeby nie uczyć się tego
studiując _matematykę_ nie mieści mi się w głowie.


Tak. Już bardzo wczesnie (w latach 80-tych) pojęto decyzję
o swobodzie wyboru dużej częsci zajęć. Np. istnieją
przypadki,
że student skończył matematykę i nie miał kursu z rachunku
prawdopodobieństwa. W dużym stopniu wolna wola z całym
bagażem
konsekwencji jest szanowana. Oczywiscie staramy się
doprowadzić
do sensownego wyboru tzw. fakultetów i monografów. Każdy z
prowadzących seminaria magisterskie daleko ingeruje w zestaw
zajęć do wyboru, ale nie do końca. Wprawdzie składa podpis
akceptujący wybór, ale student może się postawić. Są też
innego
rodzaju naciski by studenci wybierali ,,to co powinni", ale
najważniejszym sukcesem jest możliwosć ,,obejscia" tych
wykładowców których student nie akceptuje. Jest to
niezwykle ważane dla wykładowców i studentów. W tym
nienormalnym systemie oswiaty jest to niewielka możliwosć
wyboru
zajęć zgodnych z zaintersowaniami. Tak też postąpiła
Pani Monika, jedna z lepszych studentek, wybrała to co jej
odpowiadało i pewnie to sobie bardzio ceni jako element
studiwania.

Z poważaniem,
Grzegorz KrzykowskiTemat: Wstęp do badań historycznych
Witam!

To co powyżej (i poniżej) dotyczy przede wszystkim historii. Więcej - dotyczy głównie historii XIX-wiecznej i najnowszej.
Inne nauki humanistyczne korzystające z warsztatu historycznego (np. socjologia, ekonomia...) mogą stosować odmienne zwyczaje.
(I tak przypisy w dziełach ekonomicznych polegają z reguły na podaniu w nawiasie skąd czerpiemy wiedzę. Może to być na przykład numer porządkowy danej pozycji w bibliografii, lub po prostu nazwisko autora. Jeśli w bibliografii wymienionych jest więcej jego książek, podawany jest też rok wydania.)

Największa różnica pomiędzy historią starożytną a historią najnowszą polega na tym, że historyk czasów bardzo dawnych ma mało źródeł i musi wykorzystać wszystkie. Historyk zajmujący się dziejami najnowszymi ma źródeł bardzo wiele i większość jego pracy polega na eliminacji rzeczy niepotrzebnych. Wiem, że może to brzmieć dziwnie, ale ograniczanie źródeł z których korzystamy ma swój sens - przede wszystkim sens metodologiczny.

Metodologia - teoria metodyki (nauka, która bada badacza badającego przedmiot badań).

Metodyka - umiejętność stosowania właściwej metody.

Metoda - procedura stosowana procesie poznawczym.

Można wydzielić następujące typy prac naukowych:
(Poniższe wyjaśnienia nie odnoszą się do tekstów popularyzatorskich lub popularno-naukowych, które mają na celu spopularyzowanie wiedzy (najłatwiej poznać je po braku, lub znacznym ograniczeniu, aparatu naukowego). Jako że duża część artykułów w prasie morskiej ma taki charakter, nie ma sensu zastanawianie się czy "Niszczyciele brytyjskie" to przyczynek, monografia, czy synteza.
Elegancja żąda od autorów, aby ich pracę naukową dało się wyraźnie określić, jednak często jest to niemożliwe.)

Otóż:

Przyczynek - niewielka praca, dotycząca szczegółów szerszego zagadnienia. Ma niewielką objętość i dużą szczegółowość. Często przyjmuje charakter referatu materiałowego - czyli sprawozdania co, gdzie, kiedy, ile.
Przyczynkiem może być na przykład artykuł p.t. "Zastosowanie zapalnika wz. 1929 w pociskach lekkich dział okrętowych w okresie 13 II 1930 - 28 XI 1933".

Monografia (lub traktat) - większa praca omawiająca całościowo jedno zagadnienie. Monografia tworzona jest najczęściej na podstawie kilku przyczynków. Monografia powinna prowadzić do cząstkowych chociaż wniosków.
Monografią jest najczęściej książka, na przykład p.t. "Kontrtorpedowiec ORP Śnieżyca od pierwszych szkiców do zezłomowania",

Synteza - próba ujęcia w spójną całość badań cząstkowych, uogólnienie przeprowadzanych analiz. Synteza - dzięki holistycznemu ujęciu - daje odpowiedzi na podstawowe pytania związane z opisywanym zagadnieniem.
Synteza to gruba książka (np. podręcznik), na przykład p.t. "Kontrtorpedowce w dwudziestoleciu międzywojennym"

Historiozofia - synteza syntez - refleksja nad sensem dziejów rozumianych jako całość. Toynbee'emu zajęła 12 tomów (grubych). Może mieć tytuł "Studium historii" (jak u Toynbee'ego) albo "Okręty i wszechświat".

Praktycznie praca magisterska jest najczęściej przyczynkiem (z rozbudowanym aparatem naukowym), a doktorat - monografią. Habilitację najłatwiej uzyskać poprzez napisanie syntezy.

Pozdrawiam
Ksneofont

P.S. Znajomość powyższego ułatwia odpowiedź na pytanie: Dlaczego nie ma sensu być nadmiernie szczegółowym? oraz: Czemu historycy nie zajmują się flotą tak, jak powinni?

Nie ma sensu być nadmiernie szczegółowym, gdyż 500-stronicowy przyczynek historyczny jest nudny. Nudny jest przede wszystkim dlatego, że nie prowadzi do żadnych wniosków. Skoro nie prowadzi do żadnych wniosków - nie daje autorowi możliwości rozwoju.

Historycy nie zajmują sprawami marynarki, dlatego, że - z akademickiego punktu widzenia - historia okrętu, to przyczynek. Historia floty - to monografia. Chcąc się rozwijać (tak intelektualnie, jak i zawodowo) - w pewnym momencie (gdzieś po doktoracie) - historyk musi zająć się czymś innym.

X