prac w szczególnych warunkach

Patrzysz na posty wyszukane dla słów: prac w szczególnych warunkach

Temat: wcześniejsz emerytura
jesli chodzi o emeryturę wcześniejszą to wklejam ci przepisy w tej sprawie.

Wiek emerytalny, rodzaje prac lub stanowisk oraz warunki, na podstawie których przysługuje prawo do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach, w dalszym ciągu ustala się na podstawie przepisów dotychczasowych, tj. rozporządzenia Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (DzU nr 8, poz. 43 ze zm.).

W świetle przepisu § 4 powołanego rozporządzenia z 7 lutego 1983 r. pracownik, który wykonywał prace w szczególnych warunkach wymienione w wykazie A, nabywa prawo do emerytury, jeżeli osiągnął wiek emerytalny wynoszący 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn oraz ma wymagany okres zatrudnienia, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach.

W świetle powyższego moim zdaniem w tej chwili nie spełniasz warunków do wcześniejszej emerytury.
Temat: praca w warunkach szkodliwych?
Zapewne chodzi mu o prawo do obnizonego wieku emerytalnego z tytułu zatrudnienia w warunkach szczególnych (nie mylić ze szkodliwymi!).

Musisz poczytać:

Dz.U. 1983 nr 8 poz. 43
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Ze zmianami:
Dz.U. 1985 nr 7 poz. 21 1985.02.20

Dz.U. 1991 nr 39 poz. 167 1991.05.09

Dz.U. 1992 nr 102 poz. 520 1993.01.12

Dz.U. 1996 nr 63 poz. 292 1996.06.07

Dz.U. 1997 nr 61 poz. 377 1997.06.18

Poszukaj, czy prace, które wykonywał pracownik są umieszczone w wykazie prac stanowiącym Załącznik do tego Rozporządzenia.
Jeśli tak to zaliczają mu się do okresu wykonywania prac w warunkach szczególnych tylko te okresy, w których wykonywał te prace stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wykonywanie bowiem w tym czasie również innego rodzaju prac nie daje prawa do zaliczenia tego okresu do czasu wykonywania pracy w warunkach szczególnych.

Pozdrawiam -

Temat: EMERYTURA
Pomostówki uchwalone

Rzeczpospolita - 06-11-2008
Sejm przyjął ustawę o emeryturach pomostowych. Liczba osób uprawnionych do tych świadczeń zmniejszy się o 75 procent
Prawo do wcześniejszego kończenia kariery zawodowej od stycznia będą mieli pracownicy zatrudnieni w warunkach szczególnych i w szczególnym charakterze, którzy zaczęli pracę przed 1999 rokiem i w warunkach tych przepracowali co najmniej 15 lat. Rząd szacuje, że będzie to ok. 250 – 270 tys. pracowników. Za ustawą głosowała koalicja rządowa – 243 posłów, przeciwko była opozycja – 183 parlamentarzystów, 2 wstrzymało się od głosu - relacjonuje "Rzeczpospolita".

Posłowie koalicji zdecydowali także o odrzuceniu w pierwszym czytaniu prezydenckiej propozycji, by o rok wydłużyć obecny system wcześniejszych emerytur.

Prawo do emerytury pomostowej będą miały osoby wykonujące 40 rodzajów prac w warunkach szczególnych i 24 szczególnego charakteru. Wcześniejsze emerytury straci większość nauczycieli, dziennikarze, część pracowników PKP. Od nowego roku zniknie też prawo do wcześniejszej emerytury dla 55-letnich kobiet i 60-letnich mężczyzn, którzy mają odpowiednio 25 i 30 lat stażu ubezpieczeniowego.

Wszystkie te osoby, które stracą prawo do wcześniejszej emerytury, a rozpoczęły pracę przed 1999 i co najmniej 15 lat przepracowały w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, otrzymają rekompensaty za utratę prawa do wcześniejszej emerytury – kilkuprocentowy dodatek do emerytury. Na taką poprawkę Lewicy zgodziła się koalicja rządowa, zaaprobowali ją też inni posłowie.Temat: warunki uciążliwe a fundusz socjalny

Potrzebne jest im to podobno do obliczenia wysokosci funduszu socjalnego. do tej pory wstawiały tam jakieś liczby "z księżyca".

Bhpowiec - do naliczania f. socjalnego (zwiększonego) potrzebna jest informacja o pracownikach zatrudnionych w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze.
Na temat prac w warunkach szczególnych troche tu juz bylo.
Nie jest to to samo, co zatrudnienie w warunkach uciazliwych lub szkodliwych. Miej to na uwadze.

Prosciej mowiac - przewaznie sa to osoby, ktore pracują w skroconym czasie pracy z uwagi na prace w warunkach szczegolnych. Jesli masz takie, to najprawdopodobniej bedą to wlasnie te same osoby, ktore bierze sie pod uwage przy naliczaniu ZFS.

Chodzi o ten rodzaj zatrudnienia, ktory daje prawo do przejscia na wczesniejsza emeryture.

I "na takich pracownikow" nalicza sie zwiekszony odpis na f. socjalny, czy jakos tak.
Mysle, ze lepiej odpowie Ci tutaj ktos, kto troszke bardziej "siedzi" w sprawach kadrowych......Temat: Kompletny cyrk
Wcześniejsza emerytura za pracę przed reformą

ZUS przyzna emeryturę pomostową osobie, która przed 1 stycznia 1999 r. pracowała chociaż jeden dzień w tzw. szkodliwych warunkach.
Od 1 stycznia 2009 r. osoby zatrudnione w szczególnych warunkach lub charakterze wykonujące prace wymienione w załączniku do ustawy o emeryturach pomostowych mogą ubiegać się o to świadczenie. Według Przemysława Przybylskiego, dyrektora Biura Prasowego ZUS, przy ustalaniu, czy został spełniony warunek co najmniej 15-letniego okresu pracy w takich warunkach uwzględni okresy pracy przed 1 stycznia 2009 r. wymienione oraz w nowych wykazach prac uprawniających do emerytury pomostowej.

- Okresy te podlegają sumowaniu - mówi Przemysław Przybylski.

ZUS wyjaśnia, że warunek pracy w tzw. szkodliwych warunkach przed 1 stycznia 1999 r. zostanie uznany za spełniony, jeżeli praca ta była wykonywana przez co najmniej jeden dzień. Drugim warunkiem jest wykonywanie jej po 31 grudnia 2008 r.

Ustawa o emeryturach pomostowych gwarantuje również uzyskanie prawa do emerytury pomostowej ubezpieczonym urodzonym po 31 grudnia 1948 r., którzy wprawdzie po 31 grudnia 2008 r. nie wykonywali pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze uprawniającej do emerytury pomostowej, ale spełnili inne warunki określone w ustawie niezbędne do uzyskania prawa do takiego świadczenia. W tym przypadku chodzi o posiadanie okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymaganego w przepisach regulujących nabycie uprawnień do takiej emerytury, który jest wymieniony w wykazie prac uprawniających do emerytury pomostowej.
Temat: Praca w szczególnie ciążliwych warunkach - kierowca
Dz.U. Nr 8, poz. 43 z 1983 r. - rozp. Rady Ministrów w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Rpozp. to zawiera wykazy prac w poszczególnych branżach przemysłu, których wykonywanie uważane jest za wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Na podstawie powyższego rozporządzenia, poszczególni ministrowie zobowiązani byli ogłosić szczegółowe wykazy stanowisk występujących w kierowanych przez siebie branżach, na których zatrudnieni wykonują w/wym. prace.

Wykazy takie ogłaszane były w Dziennikach Urzędowych poszczególnych Ministerstw.
Temat: WARUNKI SZCZEGÓLNE
Poszukaj, czy prace, które wykonywał pracownik są umieszczone w wykazie prac stanowiącym Załącznik do tego Rozporządzenia.
Jeśli tak to zaliczają mu się do okresu wykonywania prac w warunkach szczególnych tylko te okresy, w których wykonywał te prace stale i w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wykonywanie bowiem w tym czasie również innego rodzaju prac nie daje prawa do zaliczenia tego okresu do czasu wykonywania pracy w warunkach szczególnych.

O, widzę, że B. juz wkleił załącznik, to ja go skasuję, żeby nie zabierał miejscaTemat: CZY PRACA NA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOŻE BYĆ UZNANA DO P
WITAJCIE . mój tato stara się o wcześniejszą emeryturę . Skończyl JUŻ 60 LAT . Przez większoś życia pracował jako ierowca na samochodach powyżej 3,5 tony dopuszczalnego ciężaru całkowitego i ma na nich udokumentowane 15 lat potrzebne do uznania ich do prac w szczególnychwarunkach . Międzyinnymi przez 2 lata był zmuszony w jednej z firm do zatrudnienia się na własnej działalności ,ale wykonywał pracę joko zwykły kierowca lko sam płacił składki zus itp. jak na działalności . Samochód na którym jeżdził był to powyżej 3,5 tony -marki IVECO Z PRZYCZEPĄ .
Samochód oczywiście należał do firmy dla której pracoawał na tych warunkach i teraz nie wiem dlaczego nie uznaje si tych lat do pracy w szczególnych warunkach . Dlaczego czy to możliwe . Nie powinno tak być ,a może jest jakiś przepis ,który to uzna jako pracę w szczególnych warunkach do wcześiejszej emerytury . gdzie można się odwolac i wogóle mże do jakieoś ministerstwa tylko gdzie ?poradzcie mi kochani. dziękuję
ASIATemat: spawacz
no to tak:

art. 32 ustawy emerytalnej wynika, że ubezpieczonym urodzonym przed 1 stycznia 1949 r. będącym pracownikami zatrudnionymi w szczególnych warunkach przysługuje emerytura w wieku niższym niż powszechnie obowiązujący (tj. niższym niż 60 lat - kobieta lub 65 lat - mężczyzna).

Wiek emerytalny, rodzaje prac lub stanowisk oraz warunki, na podstawie których mogą przejść na emeryturę, określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz. U. nr 8, poz. 43; ostatnia zmiana w Dz. U. z 1998 r. nr 162, poz. 1118).

Zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia pracownik, który wykonywał prace w szczególnych warunkach, wymienione w wykazie A, nabywa prawo do emerytury, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

osiągnął wiek emerytalny wynoszący: 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn,

ma wymagany okres zatrudnienia, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach.

Za wymagany okres zatrudnienia uważa się 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Prawo do emerytury w tym przypadku nie jest uzależnione od osiągnięcia niższego wieku emerytalnego w czasie wykonywania pracy w szczególnych warunkach bądź w ciągu 5 lat od ustania zatrudnienia. Tak więc prawo do emerytury w wieku określonym w § 4 ww. rozporządzenia nabywa także osoba, która bezpośrednio przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę objęta jest ubezpieczeniem jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność. Pod warunkiem, że legitymuje się okresem składkowym i nieskładkowym wynoszącym 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 15-letnim okresem pracy w szczególnych warunkach, wykonywanej w ramach stosunku pracy. Tak też wyjaśnił ZUS w piśmie z dnia 10 maja 2002 r., znak: SEn 7210-10/02.Temat: prace szczególnie uciążliwe
Witam. Ostatnio kadry zwróciły się do mnie z prośbą o wykaz prac szczególnie uciążliwych, który to wykaz potrzebny jest do odpisów z ZFŚS. Mam wykaz prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze ale nie wiem czy to o to chodzi. Szukałam po internecie ale nie znalazłam rozporządzenia czy przepisu, który jasno mówi o pracach szczególnie uciążliwych. Będę wdzięczna za pomoc w tym temacieTemat: Jak prawidłowo powinno być nazwane moje stanowisko pracy ?
Pracuję w szkole, na um.o pracę, nazwa mojego st. pracy to rzemieślnik, od 6 lat palę w kotłach wodnych ( mam najwyższe upraw.)jako palacz w sez.ogrzewczym a 4 m-ce wytwarzam ciepłą wodę dla kuchni (minus 2m-c wakacji).Równocześnie muszę naprawiać,malować klasy i szkołę,czyścić studzienki w-kan.sprzątać posesję i być na każde wezwanie nawet w nocy, nidziele i święta w razie włamania i jeszcze 5 innych prac. Pracę palacza mam tylko w zak.obw.Pracuje nas dwóch, w sezonie 4 na zmiany i w nocy.Podlegam jako palacz ustawie o szczególnych warunkach pracy lub w szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 8, poz. 43 z późn. zm.1983r zał.A. Dz.XIV,p.1 obowiązuje !).Nie mam dodatku za nią.Nie ma wykazu prac.w szczeg.war.
Czy moja praca jako palacz ma charakter "stale"
Czy mam podstawę praw. do przyszłgo (za 17l.)zarządania św.prac. w szczeg.war.jak nie mam palenia w umowie o pracę(jak dociągnę)
Co zrobićTemat: prace szczególnie uciążliwe

Witam. Ostatnio kadry zwróciły się do mnie z prośbą o wykaz prac szczególnie uciążliwych, który to wykaz potrzebny jest do odpisów z ZFŚS. Mam wykaz prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze

Wlasnie o ten.
Zeby jednak moc w majestacie prawa robic takie odpisy trzeba w Regulaminie Pracy albo innym dokumencie zakladowym, jesli nie macie obowiazku tworzenia Reg. ustalić stanowiska, ktore należą do tej grupy stanowisk.Temat: emerytura a praca o szczgólnym charakterze
Mam 53 lat i od 1975 .do chwili obecnej pracuję w administracji celnej, a więc wykonuję pracę zaliczaną do prac o szczególnym charakterze.
W 2006 r.będę mogła przejść na emeryturę wg starych zasad, ale obecnie słyszę dużo wypowiedzi na temat możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę ,zw względu na wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach czy szczególnym charakterze ,jeżeli do roku 1998 przez 15 lat wykonywało się ten rodzaj pracy, a ustawowy wiek 55 lat dla kobiet ,w tym przypadku nie jest obligatoryjny.
Proszę o odpowiedż,ze wskazaniem podstawy prawnej.
Temat: Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych
Czy jest gdzieś w przepisach wykaz prac w warunkach szkodliwych, na których pracownikowi przysługuje dodatek za tą pracę?
Czy tylko w:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
Może ktoś to już przerabiał?Temat: praca w warunkach szkodliwych
Stanowiska i prace, wykonywanie których uprawnia do emerytury w wieku wcześniejszym niż ogólnie obowiązujący określają załączniki A i B do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7.02.1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. (Dz. U. Nr 8, poz. 43 z późn. zmianami).

Wykonywanie tych prac przez okres co najmniej 15 lat (w ogólnym wymaganym stażu pracy) uprawnia do emerytury w wieku 55 lat kobieta i 60 lat mężczyzna.

Fakt wykonywania takiej pracy musi być zatem wyszczególniony w świadectwie pracy.

Odpowiedź na swoje pytanie znajdziesz w w/wym. rozporządzeniu.Temat: praca BHP-owca w warunkach szczególnych

ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA PRZEMYUSŁU CHEMICZNEGO I LEKKIEGO nr 7 z dnia 7 lipca 1987 w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w zakładach pracy resortu przemysłu chemicznego i lekkiego"
Wydano je w oparciu o § 1 ust. r rozp. Rady Ministrow z dnia 7 lutego 1983 r w sprawie wieku emerytalnego ....
Wiem też, że w 1987 r wszystkie ministerstwa wydały takie samo zarządzenie dopasowując nomenklaturę stanowisk w nich obowiązujacych. .


tak, tylko ten przepis jest "zamknięty" czyli dotyczy tylko ur. do 1952r....Temat: świadectwo pracy w szczególnych warunkach
Huta stanowiąca własność państwową, w dobie prywatyzacji uległa przekształceniu
w spółki z o.o.
W jednej ze spółek podjąłem pracę, która zaliczona jest do prac o charakterze
szczególnym.
Czy mam prawo do otrzymania świadectwa pracy o szczególnym charakterze.
Temat: praca BHP-owca w warunkach szczególnych
Pełna nazwa zarządzenia.
" ZARZĄDZENIE Nr 7 MINISTRA PRZEMYUSŁU CHEMICZNEGO I LEKKIEGO nr 7 z dnia 7 lipca 1987 w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w zakładach pracy resortu przemysłu chemicznego i lekkiego"
Wydano je w oparciu o § 1 ust. r rozp. Rady Ministrow z dnia 7 lutego 1983 r w sprawie wieku emerytalnego ....
Wiem też, że w 1987 r wszystkie ministerstwa wydały takie samo zarządzenie dopasowując nomenklaturę stanowisk w nich obowiązujacych. .Temat: Praca w warunkach szkodliwych
Wykazy prac, których wykonywanie co najmniej przez 15 lat uprawnia do emeytury w wieku o 5 lat wcześniejszym niż ogólnie obowiązujący, są zawarte w rozp. Rady Ministrów w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. (Dz.U. z 18.02.1983 r.)

Tym rozporządzeniem poszczególni ministrowie zostali zobowiązani do ogłoszenia wykazu stanowisk, na których w podletgłych im resortach wystepują prace wyniemione w rozp.

Wystarczy więc znać stanowisko, na którym Jarosław był zatrudniony, by wiedzieć czy ma prawo do takiego świadectwa. Nie trzeba niczego szukać poza aktami osobowymi.Temat: Praca w warunkach szkodliwych i uciążliwych
przeswit: do świadectwa pracy wpisuje się okres prac w warunkach szczególnych, a nie pracę w warunkach szkodliwych i uciążliwych. Te dwie sprawy są bardzo często mylone ze sobą.Temat: warunki szczególne
Mam całkowity metlik w głowie. Otóż kilka lat temu został utworzony w zakładzie (od poczatku powstania prywatny)wykaz prac wykonywanych w warunkach szczególnych... .Obejmuje on prawie wszystkie stanowiska istniejące dawniej i dziś. Wydajac pracownikowi swiadectwo pracy uzupełniałam mu odpowiedni punkt mówiący o tych pracach. W ubiegłym roku dowiedziałam się od odchodzacego pracownika,ze zapis jest zupełnie zbędny,bo nasz ZUS go nie respektuje,bo jesteśmy zakładem prywatnym!!! Niedawno spotkałam tegoz samego pracownika,który odwołuje się od decyzji ZUS-u, bo jednak po odwołaniu się od wczesniejszej decyzji i powołanie na orzeczenie SN z 2002 r. ZUS uznaje lata zatrudnienia w warunkach szczególnych ... . SZOK. Zupełnie nie wiem jak sie do tego ustawić. Nadal piszę w świadectwach pracy,że pracownik był zatrudniony w takich warunkach, wychodzac z założenia,że papier jest cierpliwy i ... . Jeszcze jedno pytanie-czy wykaz talich prac obliguje zakład pracy do płacenia jakichkolwiek składek do ZUS-u z tego tytułu? Będę wdzieczna za każdą podpowiedź. PozdrawiamTemat: prace niebezpieczne.
A może ma ktos przykładowy
Wykaz (rejestr) prac szczególnie niebezpiecznych .
Wykaz (rejestr) prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
Wykaz (rejestr) prac wykonywanych przz co najmniej 2 osoby
.Wykaz (rejestr) zatrudnionych w szczególnych warunkach
bardzo prosze o pomoc, nie wiem jak to zrobić a chcialabym jakiś wzór jak to wogole wyglada.Temat: Prowadzenie rejestrów
1. Rejestr chorób zawodowych
2. Rejestr podejrzeń chorób zawodowych
3. Rejestr wydanych zaświadczeń szkolenia ( ja to prowadzę)
4. Rejestr pracowników narażonych na działanie czynników rakotworczych
5. Rejestr profilaktycznych badań lekarskich (u mnie prowadzi dział kadr)
6. Rejestr stosowanych niebezpiecznych substancji chemicznych
7. Wykaz (rejestr) prac szczególnie niebezpiecznych
8. Wykaz (rejestr) prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej
9. Wykaz (rejestr) prac wykonywanych przz co najmniej 2 osoby
10. Wykaz (rejestr) zatrudnionych w szczególnych warunkach
11. Rejestr programów szkolenia BHPTemat: do elik,prosba,c.d.tematu nr23448
eliku,mam problem ze znalezieniem tej ustawy a zwlaszcza zalacznikow A iB z wykazem prac.zatrudnionych w szczegolnych warunkach lub szczegolnym charakterze ,prosze o pomoc ,pracuje jako teletechnik w kolejowej centrali telefonicznej ,praca zmianowa,dyzury 12godzinne systemem dzien -nocTemat: NOWE przepisy.......
Poszukuję zarządzenia nr 7 Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego z 7 lipca 1987r. w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze w zakładach pracy resortu przemysłu chemicznego i lekkiego.Temat: fizjoterapełta lub rehabilitant
ustawę mam lecz nie mam wykazu Ministra Zdrowia odnośnie prac i stanowisk pracy w szczególnych warunkach w służbie zdrowia Gdzie to szukać?

do karola 25 to nie ten temat!
Temat: Czy spawacz-ślusarz zalicza sie do osób zatr. w szczeg. uci
O ile dobrze pamietam to,by zaliczyć jakieś stanowisko do prac wykonywanych w warunkach szczególnych lub szczególnym charakterze należy posiadać w zakładzie wewnetrzny dokument tzn. wykaz takich stanowisk, sporządzony oczywiscie w oparciu o podstawę prawną podaną przez bok.Temat: wcześniejsze emerytury
Z chwilą wejścia w życie reformy emerytalnej 1999r określona została lista 35 rodzajów prac wykonyw3anych w szczególnych warunkach oraz 15 o szczególnym charakterze określające .m.in. maksymalny okres zatrudnienia w danym rodzaju pracy i uzasadniający ograniczenie wieku pracownika wykonującego daną pracę o 5 lat.Czy on obowiązuje jedynie młodych ludzi,którzy rozpoczęli pracę po 1999r.czy dotyczy także innych,czy ma na to wpływ przynależność do OFE?Temat: Pan Olechnowicz i BCC nie lubą ludzi morza???
Wyniki prac połączonych zespołów problemowych Trójstronnej Komisji w zakresie podmiotowym projektu ustawy o emeryturach pomostowych. Spójrzcie na pozycję w tabeli nr 23 i 24. BCC- czyli Business Center Club nie zaakceptował umieszczenia pracy na statkach żeglugi morskiej i na morskich platformach do wykazu prac wykonywanych w szczególnych warunkach. Wiąże się to z odrzuceniem tych grup od propozycji emerytur pomostowych. Zdobył się na ten wspaniałomyślny krok jeszcze tylko w stosunku do tancerzy zawodowych. Oczywiście ta decyzja nie zaważyła i nie wykreslono nas z pomostówek. Wskazuje tylko na stosunek do nas, ludzi wykonujacych jeden z najbardziej niebezpiecznych zawodów świata.

http://www.solidarnosc.org.pl/pomostowe/protokoly/251_08_wyn.pdf

Teraz dlaczego Olechnowicz
Otóż dlatego, że ten wybitny przedsiębiorca jest członkiem Rady Głównej BCC, która ma chyba wpływ na decyzje podjęte przez Członków Komisji desygnowanych do prac Komisji Trójstronnej.

http://www.bcc.org.pl/o_nas_struktura_rada_glowna.phpTemat: Budowa "pod klucz" czy wąska specjalizacja ?
Wydaje mi się że każdy z was przytoczył słuszne argumenty na poparcie swoich opinii.
Każda z tych opcji się sprawdzi ale tylko w szczególnych warunkach.Wąska specjalizacja jest chyba dobra na dużych budowach z gwarancją stałego dostępu do
zleceń.Przy niewielkich firmach warto zadac sobie trud i poznac kilka rodzaji prac
napiszę kompatybilych żeby nie utknąc w zime bez pracy.Warto żeby cieśla potrafił
przerobic drewno jako stolarz.Zatrudniając podwykonawców szczególnie elektryków
i hydraulików można wpaśc na minę jeżeli wcześniej nie pracowali w szkielecie i
przepuszczą rury i przewody np.nawiercając otwory w belkach stopowych w niedo-
zwolonych punktach.Temat: KADROWCY były pracownik firmy prosi o pomoc, chce mu pomoc
Witam serdecznie. Mój problem rysuje sie nastepująco.Jestem kadrowa w naszej firmie przez około pół roku. Wczesniej firma miała innego właściciela i była w likwidacji. Obecne tj od roku mój szef przejął firmę i zatrudnił mnie jako Referenta d/s admini- biurowych. Zajmuje sie sprawami pracowniczymi obecnymi pracownikami, o byłych nie mam zielonego pojęcie, nie mam ich teczek osobowych. Pisze o byłych pracownikach poniewaz mój problem włąśnie ich dotyczy. Otóż dostałam od byłego pracownika świadectwo wykonywania prac w szególnych warunkach. Przyniósł do mnie kopię tego świadectwa potwierdzonego przez ZUS w 2001 roku. Pracownik prosi na ządanie ZUS o uzupełnienie tego świadectwa o WYKAZ "A" zapisu w świadectwie..." na stanowisku malarz konstrukcji stalowych wymienionym w WYKAZIE .....?....... dziale V poz 6 pkt 1 wykazu stanowiącego zał. nr 1 do załącznika nr ministra BiP M BUD z dnia 01-08-1983 w sprawie określenie stanowisk pracy w ........na których sa wykonywane praxcę w szczegółnych warunkach. Nie wiem co oznacza ten WYKAZ A. Nie mam dokumentów tego pracownika bym mogła na jakiejś podstawie to wpisać, stwierdzić. CZy może to tylko formalność. Jeli tak to co powinnam zrobić. Raz jeszcze wypisać ów świadectwo i podpis obecnego pracodawcy? Jak to rozwiązać? Prosze o pomoc poniewaz tu chodzi o emeryturę tego pracowniaka. A ja jestem zielona, poczatkująca. DZIEKUJĘ ZA SUGESTIETemat: Zarządzenie ministra
Kochani,
czy macie może dostęp do Zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 1 lipca 1983 r. w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach w zakładach pracy resortu kultury i sztuki (Dziennik Urzędowy MKiS nr 4, poz.20 nr 26)? Będę ogromnie wdzięczna za link do treści tego zarządzenia, bo nigdzie jakoś nie mogę tego znaleźć.
Pozdrowienia.Temat: ODBIÓR II PODEJŚCIE

Gotowości do przekazania przedmiotu umowy została zgłoszona poleconym przed rozpoczęciem odbiorów i według mnie jest to sprawa niezależna od 21 dniowego terminu naprawy usterek. Na niedotrzymanie tego 21dniowego okresu de facto nie mamy żadnych zapisów (przynajmniej ja w swojej standardowej umowie nie mam)

Owszem, 21-dniowego okresu nigdzie w umowie nie ma, sprawy reklamacyjne są regulowane przez zapisy "Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej..." art.8 pkt. 4. który ogólnie mówi o "odpowiednim czasie".
Ten termin w powiązaniu z 21 dniami, do których deweloper się zobowiązał jest chyba wystarczający i jeśli nie zostanie dotrzymany można domagać się obniżenia ceny (również powyższy artykuł ustawy o tym mówi).

Ja nie przystąpiłem do odbioru, zakomunikowałem deweloperowi że jego zgłoszenie gotowości do przekazania jest nadużyciem, ponieważ prace związane z przedmiotem umowy wciąż trwają. W związku z tym jak dla mnie zgłoszenia gotowości jeszcze nie było i czekam na wywiązanie się dewelopera z tego terminu nie życząc sobie takich komunikatów przed zakończeniem prac budowlanych.Temat: System emerytalny służb mundurowych bez zmian
Nie rozumiem niektórych wypowiedzi. Jest jasne jak słońce nie ma prac nad ustawą. emerytury bez zmian! To że żołnierze z niepełną wysługą będą mogli skorzystać z pomostowych emerytur należy uznać za sukces , a nie klęskę. Znaczy to nie inaczej jak to że zawód żołnierza uznany został jako wykonywany w szczególnych warunkach, teraz tego nie było, żołnierz bez podstawowych uprawnień emerytalnych nie mógł skorzystać z wcześniejszej emerytury.Temat: Poszukuje rozporządzenia Nr 48/MON z dnia 12.09.1983r

Poszukuje treści tego rozporządzenia :
Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej Nr 48/MON z dnia 12.09.1983r i zał.1i2 w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej.

Najlepiej jak udasz się do najbliższej jednostki wojskowej Sztabu Wojewódzkiego lub do WKU. W kancelerii muszą mieć to zarządzenie i powinni ci je udostępnić.Temat: RUSZAMY 1 LIPCA
No to nie najgorzej z tymi cenami , a moderatorki poproszę o odpowiedź czy mam cenę doliczyć jak sugerowała bearte czy też dopiszecie do moich prac że wysyłka na warunkach szczególnych . Co do galerii to coraz piękniejsze przedmiotysą dołączane , cieszę się bo to będzie ciekawa galeria
Temat: ZWIĄZKOWE
"Solidarność" skieruje do TK wniosek ws. ustawy o pomostówkach

PAP - 21-01-2009
Komisja Krajowa NSZZ "Solidarność" zdecydowała, że skieruje do Trybunału Konstytucyjnego wniosek ws. zbadania zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o emeryturach pomostowych.
Uchwałę w tej sprawie KK "S" podjęła w środę podczas obrad w Gdańsku.

Za niezgodne z konstytucją związek uznaje "pominięcie w wykazie szczególnych warunków prac wykonywanych w warunkach występowania hałasu, wykonywania poza pomieszczeniami zamkniętymi oraz pracy zmianowej nocnej".

"Prace wykonywane w warunkach hałasu i praca zmianowa zostały uznane za prace w warunkach szczególnych w raporcie (przedstawionym w 2000r.) Komisji Ekspertów do spraw Uprawnień do obniżonego wieku emerytalnego powołanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej" - uzasadnia KK "S".

Władze "S" za niezgodne z konstytucją uznają także "przyznanie prawa do emerytur pomostowych wyłącznie pracownikom, którzy wykonywali prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 r.

"Zdaniem KK "S" zróżnicowanie prawa do emerytury w zależności od kryterium daty rozpoczęcia pracy (...) nie znajduje uzasadnienia w jakichkolwiek przekonywujących argumentach" - czytamy we wniosku związku do TK. "O przysługiwaniu prawa do emerytur pomostowych powinny decydować szczególne warunki lub charakter pracy określone w oparciu o kryteria medyczne, a nie data rozpoczęcia pracy" - podkreśla "S".

Władze "S" upoważniły szefa związku Janusza Śniadka i jego zastępcę Macieja Jankowskiego do reprezentowania KK "S" w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym w tej sprawie.

Wniosek ma być wysłany do TK jeszcze w tym tygodniu.Temat: Wykaz prac wymagających szczególnej sprawności psychofizyczn
Np. Zarządzenie nr 33 Ministra Łączności z dnia 16 maja 1983r. - Dziennik Łączności nr 3/1983, poz. 32.
Tytuł tego Zarządzenia: "....w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach w zakładach pracy resortu łączności".Temat: Poszukuje rozporządzenia Nr 48/MON z dnia 12.09.1983r
Poszukuje treści tego rozporządzenia :
Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej Nr 48/MON z dnia 12.09.1983r i zał.1i2 w sprawie prac wykonywanych w szczególnych warunkach w jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej.Temat: prace elektryczne


. Natomiast na piśmie daje się polecenie przy wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach np: w zbiornikach .


Prace szczególnie niebezpieczne

A. Przepisy ogólne

§ 80. 1. Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których mowa w niniejszym rozdziale, oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.
2. Pracodawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy.

§ 81. Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić:
1) bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;
2) odpowiednie środki zabezpieczające;
3) instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:
a) imienny podział pracy,
b) kolejność wykonywania zadań,
c) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

E. Prace na wysokości

§ 105. 1. Pracą na wysokości w rozumieniu rozporządzenia jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi.
2. Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, jeżeli powierzchnia ta:
1) osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi;
2) wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.

TOTO a ja nie życzyłabym Ciebie pracodawcy za organ doradczy.
Wymiana świetlówek to praca dla osoby posiadającej uprawnienia SEP, praca niebezpieczna wymagająca pozwolenia. Nikt mi nie powie, że nie będzie tu pracy niebezpiecznej również że względu na wysokość.
Popieram Renti

pozdrawiam
MonikaTemat: Upadek z drabiny
z oólnych przepisów - wg mnie to sa prace szxzeg niebezpieczne - kierownik powinien nadzorować praće

Prace szczególnie niebezpieczne

A. Przepisy ogólne

§ 80. 1. Przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których mowa w niniejszym rozdziale, oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.

2. Pracodawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy.

§ 81. Pracodawca określa szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, w szczególności zapewnia:
1) bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób;

2) odpowiednie środki zabezpieczające;

3) instruktaż pracowników obejmujący w szczególności:
a) imienny podział pracy,
b) kolejność wykonywania zadań,
c) wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.

2. Pracodawca zapewnia, aby dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych miały jedynie osoby upoważnione i odpowiednio poinstruowane

B. Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części.

§ 82. Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych powinny być organizowane w sposób nienarażający pracowników na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

§ 83. 1. Przed rozpoczęciem robót, o których mowa w § 82, pracodawca, u którego mają być prowadzone roboty, i osoba kierująca robotami powinni ustalić w podpisanym protokole szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, z podziałem obowiązków w tym zakresie.

2. O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformować pracowników przebywających lub mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie.

3. Teren prowadzenia robót, o których mowa w § 82, powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.).

przyczyna - zła organizacja pracyTemat: Pełna lista zawodów uprawniających do wcześniejszych emerytu
Dzisiaj przeczytałam ten artykuł w ,,Gazecie prawnej" i co wy na to drogie koleżanki?

Rząd Donalda Tuska prześle do konsultacji projekt ustawy o emeryturach pomostowych wraz z listą prac, których wykonywanie będzie uprawniać do wcześniejszego zakończenia pracy. GP dotarła do projektu i listy.

Wynika z nich, że prawo do emerytury w wieku o 5 lat lub nawet o 10 lat niższym niż powszechny zyskają osoby wykonujące prace w 51 zawodach. Nie ma wśród nich nauczycieli. 34 to zawody zakwalifikowane jako prace w szczególnych warunkach, a 17 jako prace o szczególnym charakterze. Do pierwszej grupy zostały zaliczone m.in. osoby wykonujące prace związane z bezpośrednią obsługą wielkich pieców i pieców stalowniczych, przy ręcznym zestawianiu surowców i ręcznym formowaniu wyrobów szklanych w hutnictwie szkła czy prace w ratownictwie morskim. Do emerytur pomostowych zyskają tez prawo nurkowie, rybacy morscy i dokerzy oraz osoby pracujące przy ręcznym układaniu asfaltu.

Do drugiej grupy zostali zaliczeni m.in. piloci statków powietrznych, nawigatorzy na statkach morskich i promach pasażersko-towarowych, piloci morscy, kontrolerzy ruchu lotniczego, kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, autobusów, trolejbusów i motorniczowie tramwajów w transporcie publicznym oraz członkowie zespołów reanimacyjnych pogotowia ratunkowego.

Emerytury pomostowe będą wypłacane wyłącznie osobom urodzonym w latach 1949-1968, które pracowały w szkodliwych warunkach 15 lat, a na 1 stycznia 1999 roku mieli przepracowane 20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn. Rząd szacuje, że będzie mieć do nich prawo 130 tys. osób, spośród 1,07 mln uprawnionych obecnie. Na ich wypłatę zostanie przeznaczone do 400 mln zł rocznie.

Powstanie też Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP), administrowany przez ZUS, który będzie otrzymywał dotację z budżetu, a od 2010 roku także składkę od firm zatrudniających osoby mające prawo do emerytur pomostowych. Wyniesie ona 3 proc. ich pensji brutto. Rocznie do FEP trafi z tego tytułu 140 mln zł.

Pełna lista 51 zawodów uprawniających do emerytur pomostowych oraz więcej informacji na ten temat w poniedziałkowej Gazecie Prawnej oraz na stronach www.gazetaprawna.plTemat: Pogotowie strajkowe na kolei
Kolejarze ostrzegają, że jeżeli rząd nie podejmie rozmów w sprawie kolejarskich emerytur, to 12 czerwca zostanie przeprowadzony strajk ostrzegawczy. Domagają się m.in. prawa do wcześniejszych emerytur dla niektórych grup kolejarzy

W liście do premiera związkowcy postulują wprowadzenie w ustawie o emeryturach prawa do emerytury kolejowej w wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn. Chcą, aby dotyczyło to wszystkich kolejarzy zatrudnionych w PKP przed 31 grudnia 1998 r.

Kolejarze chcą też wprowadzenia zapisów w ustawie o komercjalizacji PKP, umożliwiających wszystkim pracującym na kolei w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze przejście na wcześniejszą emeryturę po 40 latach pracy. Chcą, aby rok pracy w takich warunkach liczył się jak 14 miesięcy.

Związkowcy opowiadają się za wpisaniem do ustawy o emeryturach pomostowych możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę w wieku 50 lat dla kobiet i 55 lat dla mężczyzn. Chodziłoby o osoby zatrudnione na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, w przypadku utraty możliwości wykonywania zawodu ze względów zdrowotnych.

Jak poinformowali związkowcy, w piątek kolejowe związki zawodowe przekształciły się w Krajowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy Kolejarzy. Komitety zakładowe od 28 maja br. przeprowadzą referendum wśród pracowników w sprawie strajku generalnego.

Jeżeli w czasie trwania referendum nie zostaną podjęte przez stronę rządową merytoryczne rozmowy w sprawie rozwiązań emerytalnych dla kolejarzy, 12 czerwca 2007 r. zostanie przeprowadzony na całej sieci PKP strajk ostrzegawczy - uprzedzają związkowcy.

W grudniu 2006 r. kolejarze zorganizowali w Warszawie w sprawie swoich emerytur kilkutysięczną manifestację. Ich ówczesne postulaty były takie same, jak te z piątkowego listu do premiera.

Jan Krzysztof Mazurkiewicz z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej poinformował, że wnioski związków zawodowych kolejarzy w sprawie wcześniejszych i pomostowych emerytur powinny być rozpatrywane w ramach trwających prac nad projektem ustawy o emeryturach pomostowych. Projekt ten został rozesłany do konsultacji z partnerami społecznymi 27 kwietnia.

źródło: RMF FMTemat: Wcześniejsze emerytury (pomostowe)
Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność" zorganizuje w czwartek w południe pikietę przed Kancelarią Premiera w Warszawie. Związkowcy będą bronić dotychczasowego systemu emerytalnego dla kolejarzy.

W przypadku "negatywnego przyjęcia" przed rząd ich postulatów, kolejarze grożą, że pod koniec lipca przeprowadzą strajk generalny.

Sekcja Krajowa Kolejarzy przesłała PAP pismo skierowane do premiera Donalda Tuska. Zwróciła się w nim do szefa rządu o przyjęcie delegacji pikietujących kolejarzy, która chce wręczyć premierowi petycję. "Wielokrotnie składaliśmy (...) do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wykazy prac i pracowników pracujących w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze (...). Bezpośrednie rozmowy z Panią Jolantą Fedak (minister pracy i polityki społecznej) nie przyniosły oczekiwanego przez kolejarzy rezultatu, czego dowodem jest załącznik do projektu ustawy o emeryturach pomostowych" - poinformowano w piśmie.

"Nie możemy się także zgodzić ze sposobem naliczania wysokości emerytury dla odchodzących (...) Mamy nadzieję, że tym razem, Rząd RP potraktuje poważnie kolejarzy i utrzyma dotychczasowy system emerytalny dla kolejarzy zatrudnionych w PKP przed 1 stycznia 1999 roku" - napisano.

W przypadku "negatywnego przyjęcia" przez rząd postulatów zawartych w petycji, Sekcja Krajowa Kolejarzy "S" na przełomie czerwca i lipca br. może przeprowadzić strajk ostrzegawczy na wybranych węzłach kolejowych, a pod koniec lipca strajk generalny "kroczący" - co 5 godzin do akcji miałby przyłączyć się kolejny węzeł.

W ubiegłym tygodniu minister Fedak zapowiedziała, że projekt ustawy o emeryturach pomostowych powinien być gotowy jesienią tego roku. W maju przedstawiła założenia do projektu oraz listę zawodów uprawnionych do tego świadczenia.

Zgodnie z założeniami projektu, emerytury pomostowe będą wypłacane osobom urodzonym w latach 1949-68, pracującym w najtrudniejszych warunkach lub wykonującym prace, w których odpowiadają za bezpieczeństwo innych, i które wymagają największej sprawności psychofizycznej.

Nie wszystkie zawody, które w myśl obowiązujących przepisów do końca tego roku miały prawo do wcześniejszych emerytur, będą mogły otrzymać emerytury pomostowe. Przywileje emerytalne mogą stracić m.in. artyści, dziennikarze, większość kolejarzy, a także nauczyciele.

źródło: PAPTemat: Sytuacja na kolei

Pikieta kolejarzy w stolicy

Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność" zorganizuje w czwartek w południe pikietę przed Kancelarią Premiera w Warszawie. Związkowcy będą bronić dotychczasowego systemu emerytalnego dla kolejarzy. W przypadku "negatywnego przyjęcia" przed rząd ich postulatów, kolejarze grożą, że pod koniec lipca przeprowadzą strajk generalny.

Sekcja Krajowa Kolejarzy przesłała w środę PAP pismo skierowane do premiera Donalda Tuska. Zwróciła się w nim do szefa rządu o przyjęcie delegacji pikietujących kolejarzy, która chce wręczyć premierowi petycję. "Wielokrotnie składaliśmy (...) do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wykazy prac i pracowników pracujących w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze (...). Bezpośrednie rozmowy z Panią Jolantą Fedak (minister pracy i polityki społecznej) nie przyniosły oczekiwanego przez kolejarzy rezultatu, czego dowodem jest załącznik do projektu ustawy o emeryturach pomostowych" - poinformowano w piśmie. "Nie możemy się także zgodzić ze sposobem naliczania wysokości emerytury dla odchodzących (...) Mamy nadzieję, że tym razem, Rząd RP potraktuje poważnie kolejarzy i utrzyma dotychczasowy system emerytalny dla kolejarzy zatrudnionych w PKP przed 1 stycznia 1999 roku" - napisano. W przypadku "negatywnego przyjęcia" przez rząd postulatów zawartych w petycji, Sekcja Krajowa Kolejarzy "S" na przełomie czerwca i lipca br. może przeprowadzić strajk ostrzegawczy na wybranych węzłach kolejowych, a pod koniec lipca strajk generalny "kroczący" - co 5 godzin do akcji miałby przyłączyć się kolejny węzeł.

W ubiegłym tygodniu minister Fedak zapowiedziała, że projekt ustawy o emeryturach pomostowych powinien być gotowy jesienią tego roku. W maju przedstawiła założenia do projektu oraz listę zawodów uprawnionych do tego świadczenia. Zgodnie z założeniami projektu, emerytury pomostowe będą wypłacane osobom urodzonym w latach 1949-68, pracującym w najtrudniejszych warunkach lub wykonującym prace, w których odpowiadają za bezpieczeństwo innych, i które wymagają największej sprawności psychofizycznej.

Nie wszystkie zawody, które w myśl obowiązujących przepisów do końca tego roku miały prawo do wcześniejszych emerytur, będą mogły otrzymać emerytury pomostowe. Przywileje emerytalne mogą stracić m.in. artyści, dziennikarze, większość kolejarzy, a także nauczyciele.

http://ww6.tvp.pl/837,20080618737521.stronaTemat: Dlaczego nauczyciele zostają bez prawa......
Dlaczego nauczyciele zostają bez prawa do wcześniejszych emerytur
14:20 27.03.2008

czwartek

Wiceminister pracy i polityki społecznej Agnieszka Chłoń Domińczak powiedziała w Sejmie, że rząd chce, by o przechodzeniu na emerytury pomostowe decydowało jedynie kryterium medyczne. Posłowie na wniosek PiS wysłuchali informacji rządu na temat stanu prac nad zakończeniem reformy emerytalnej.

Wiceminister Chłoń Domińczak przyznała, że projekt ustawy o emeryturach pomostowych jest dopiero na etapie konsultacji społecznych. Na proponowanej przez ekspertów medycyny pracy liście uprawnionych do takich emerytur znaleźli się pracujący w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze. Nie ma tam nauczycieli. Agnieszka Chłoń Domińczak podkreśliła, że nauczyciele nie są grupą, która w czasie pracy doznaje uszczerbku na zdrowiu. Przytoczyła badania, z których wynika, że długość życia nauczycieli jest znacznie wyższa niż pozostałych grup zawodowych. Przyznała, że trudno jest wykonywać ten zawód bardzo długo, może nastąpić zjawisko wypalenia zawodowego. Jest jednak możliwość przekwalifikowania. Według minister nauczyciele mogą być na przykład zasobem kadr dla rozwijania systemu kształcenia dorosłych.

W konsultacjach społecznych znajduje się też projekt ustawy o wypłacie emerytur z Otwartych Funduszy Emerytalnych. Rząd proponuje, by kobiety przechodzące na emeryturę przed ukończeniem 65. roku życia otrzymywały za pieniądze z OFE tak zwaną emeryturę okresową. Przyjęcie takiego rozwiązania spowodowane jest faktem, że do przyszłego roku nie będzie jeszcze zakładów emerytalnych wypłacających emerytury z drugiego filara. Odpowiadając na pytanie, dlaczego rząd wycofał się z emerytury małżeńskiej, wiceminister Chłoń Domińczak zaznaczyła, że kwestia ryzyka utraty żywiciela w przypadku wdów czy wdowców jest uregulowana poprzez składkę rentową i system rent rodzinnych. Minister wyjaśniła, że rząd chce zapewnić pełne bezpieczeństwo wdów i wdowców w systemie renty rodzinnej, która będzie w całości wypłacana ze składki rentowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych tak, jak to jest do tej pory. Minister Chłoń Domińczak zaznaczyła, że w ten sposób rząd nie oszczędza na systemie rentowym, ale też nie naraża go na dodatkowe wydatki. Minister dodała, że takie rozwiązanie oznacza też wyższe świadczenia zarówno w momencie, kiedy osoby, które pobierają emerytury, żyją, jak i po śmierci współmałżonka.

źródło: www.wp.pl
Temat: Zamach na wcześniejsze emerytury
Szykują się kolejne protesty nauczycieli?

Prawa do wcześniejszych emerytur mogą stracić nauczyciele, kolejarze, artyści, dziennikarze, celnicy i pracownicy NIK. Wiele więc wskazuje na to, że na ulicach stolicy znowu będzie gwarnie i głośno? Rząd chce odebrać przywileje emerytalne kolejnym dużym grupom. A te już nie raz pokazywały, że potrafią z determinacją walczyć o swoje, tak w czasie negocjacji, jak i na ulicy.

W ministerstwie pracy i polityki społecznej trwają prace nad ustawą o emeryturach "pomostowych". Resort wielokrotnie podkreślał, że lista zawodów uprawnionych do "pomostówek" zależeć będzie od ustaleń ze związkami zawodowymi i dalszego przebiegu prac nad ustawą.

Eksperci, którzy przygotowali "optymalną" listę, postulują, by przywileje ograniczyć nauczycielom, kolejarzom, a także artystom, dziennikarzom, pracownikom NIK i funkcjonariuszom celnym.

Prawo do emerytur "pomostowych" przysługiwać miałoby wyłącznie osobom pracującym w szczególnych warunkach, a także tym, którzy wykonują zawody o szczególnym charakterze, wymagające nieprzeciętnej odpowiedzialności i sprawności psychofizycznej.

Proponowane przez Komisję Ekspertów zmiany pozwoliłyby zaoszczędzić ponad 43 mld zł. Koszt netto emerytur pomostowych w latach 2009-2020 wyniósłby 1,3 mld zł.

To nie pierwsza próba ograniczenia przywilejów emerytalnych. Wcześniejsze zakończyły się niepowodzeniem. Górnicy, którym w 2001 r. rząd chciał zabrać prawo do wcześniejszych emerytur, siłą wymusili rezygnację z pomysłu - śrubami i jajami obrzucili Kancelarię Premiera i budynek Sejmu.

Warszawiacy pamiętają także wielokrotne demonstracje nauczycieli i kolejarzy, które na wiele godzin paraliżowały ruch w niemal całym mieście. Czy i tym razem taki scenariusz się powtórzy?
Temat: [INFO] Tam skąd ogon feniksa.
Coś o niemagach.
Nazwyajmy ich dalej towarzyszami, ewentualnie z ang. kompanami.

Po pierwsze - rola towarzyszy w zborze. Towarzysze to nie są szablonowi wojownicy, których rysy charakteru są stosunkowo płaskie. Są to jak najbardziej postacie wyraziste - po prostu nie mają daru. Niezłym pomysłem jest wiązanie swojego towarzysza z magiem innej postaci - to się nieźle sprawdza! - względnie z innym towarzyszem. Towarzysze piastuję też szczególne role w zborze i musi istnieć powód, dla którego zbór magów trzyma taką jednostkę przy sobie. Często też zbór jest schronieniem dla jednostek z jakiegoś powodu nie akceptowanych przez normalne społeczeństwo - krew gigantów (Hagrid z Pottera) czy faerie jest jedną z opcji. Oprócz tego Towarzysz może być członkiem Zakonu Hermesa. Pisałem że to zakon magów, ale jeżeli się zastanawiasz jakim cudem to być może Ci coś umknęło. Członkowie Domu Mercere w większości (acz nie przytłaczającej) nie mają daru. Są oni na szczególnych warunkach członkami Zakonu i są posłańcami roznoszącymi wieści między zborami itd. Są instytucją wysokiego zaufania, tym większą że nie mają daru! Członek domu Mercere jest b.dobrym przykładem Towarzysza.
Inną postacią, może być ksiądz. W zasadzie wszyscy członkowie zakonu są Katolikami, więc tutaj nie ma problemu (istnieje ostra mniejszość żydowska i muzułmańska w zakonie ale wy jej nie weźmiecie; ateistów nie ma).
Łotrzykowie są OK. Wojownik w gruncie rzeczy też może być - a jak! Tylko niech będzie ciekawą postacią. Jeżeli wojownik, to może niech to będzie wojownik Saraceński (a co!) - dla niego zbór będzie może nie naturalnym ale rozsądnym schornieniem. Sam fakt, że się zjawił w środku Europy nadaje mu sporo kolorytu.
Może to być postać, wśród której przodków można wykryć, bliżej lub dalej, faerie (w tej liczbie Sidhe (+-Elfy), Krasnoludy itd.) lub wspomniany Olbrzym. A może Twoja postać będzie mędrcem, biegłym w wiedzy mundańskiej? A może trubadurem i minstrelem, które większość czasu spędza ze swoim bratem magie, latem tylko udając się na drogi Europy?

Jeżeli to będzie postać, że tak powiem, nie płaska - to jest to dobry materiał na towarzysza. No i zastanów się, co by przemawiało za "nie wywaleniem" danej postaci z terenu zboru.

Poza tym będzie istniała pula nieco bardziej płaskich postaci - tzw. grogów - którymi będzie się można posiłkować, jeżeli akurat nasz towarzysz i mag będzie zajęty czym innym (to jest dość realny system - jeżeli członek domu Bonisagus jest u kresu prac nad sformułowaniem nowego zaklęcia to jest WYSOCE nieprawdopodobne, że ruszy w podróż, bo go koledzy poprosili. Prędzej zabije się deskami w laboratorium z półrocznym zapasem sucharków i wody pitnej, póki nie skończy).Temat: Efekt cieplarniany
No to i ja dorzucę kilka groszy...

Organizmy wytwarzające metan żyją nie tylko w bagnach, ale też na dnie oceanów. Pod wpływem dużego ciśnienia i niskiej temperatury wchodzi on w reakcję z wodą, tworząc postać krystaliczną zwaną wodzianem metanu. Gdy ocieplenie klimatu przekroczy pewien próg i rozgrzane wody oceaniczne dotrą do zimnych przy dnie, wtedy cały wodzian, te ogromne ilości skryte głęboko w oceanie, zmienią się w metan i dostaną się do atmosfery. A wtedy efekt cieplarniany będzie jeszcze bardziej odczuwalny.

A tutaj jeszcze coś z wikipedii.


W związku z ociepleniem klimatu rozpatruje się potencjalne zagrożenia, jakie stwarzają klatraty. Metan jest gazem cieplarnianym, którego zdolność zatrzymywania ciepła (potencjał cieplarniany) jest dwudziestokrotnie większa niż w przypadku dwutlenku węgla. Ulotnienie się go ze złóż hydratów, które zawierają szacunkowo 3000 razy więcej metanu niż wynosi jego ilość w atmosferze ziemskiej, znacząco podniosłoby temperaturę na Ziemi. Podejrzewa się, że metan doprowadził do gwałtownego podwyższenia temperatury o 7°C w późnym paleocenie 55 mln lat temu, co doprowadziło do wyginięcia wielu gatunków organizmów morskich. Paleobiolodzy z Instytutu Paleobiologii PAN wysunęli hipotezę, że klatraty metanu odpowiadają za większość gwałtownych zmian klimatu w historii Ziemi[26].

Innym zagrożeniem mogą być wywołane przez osunięcia fale tsunami. 6000 lat p.n.e. rozpad złóż klatratów doprowadził do przesunięcia się do Morza Norweskiego masy skał ze stoku kontynentalnego o objętości ocenianej na 5300 km3 o 800 km, co wywołało potężną falę. Jej efekty są do dzisiaj zauważalne na północy Anglii[11]. Zagrożone są między innymi Bahamy, które od wschodu opadają stokiem 5000 m w głąb oceanu i klatraty są utrzymującym je spoiwem.

Zagrożenie wynika z ocieplenia wody oceanicznej, co może prowadzić do przekroczenia granicy stabilności. Przyczyną uwolnienia się metanu może też być zdestabilizowanie zasobów w wyniku prac wydobywczych, jednak jest to możliwe jedynie w szczególnych warunkach geologicznych.


http://pl.wikipedia.org/w...Zagro.C5.BCenia

Maskagaz, sam dwutlenek węgla nie jest temu winien, nie możemy zapominać o pozostałych gazach "wielkiej piątki": para wodna, metan, ozon i tlenek azotu.Temat: Nowy projekt ustawy o emeryturach pomostowych
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy o emeryturach pomostowych, który we wrześniu trafi pod obrady Rady Ministrów. MPiPS podczas obrad Komisji Trójstronnej 10 września przedstawi informację o stanie prac i wynikach konsultacji z partnerami społecznymi.

Zakończyły się rozmowy i konsultacje ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców na temat projektu ustawy o emeryturach pomostowych – powiedziała Minister Jolanta Fedak podczas konferencji prasowej 27 sierpnia 2008 r. – Chcemy, aby ustawa weszła w życie 1 stycznia 2009 roku.

Emerytury pomostowe będą wypłacane osobom pracującym w najtrudniejszych warunkach, które nie mogą być w żaden sposób usunięte przez pracodawcę, lub wykonującym prace, w której odpowiadają za bezpieczeństwo innych osób i która wymagają największej sprawności psychofizycznej. Emerytura pomostowa będzie dodatkowym, poza systemem emerytalnym, świadczeniem, które osoba uprawniona będzie otrzymywać pomiędzy zakończeniem swojej kariery zawodowej a osiągnięciem wieku emerytalnego. Wynosić będzie 100 proc. potencjalnej emerytury obliczonej dla osoby w wieku 60 lat i będzie waloryzowana według tych samych zasad co emerytury i renty z FUS.

Trzeba będzie spełnić określone warunki, aby przejść na emeryturę pomostową: m.in. posiadać odpowiedni ogólny staż ubezpieczeniowy (20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn) i staż pracy w warunkach szczególnych lub przy wykonywaniu pracy o szczególnym charakterze - przez co najmniej 15 lat.

- Jesteśmy otwarci na wszelkie racjonalne argumenty, więc podczas negocjacji uzgodniliśmy kryteria przyznawania emerytur pomostowych, a w niektórych przypadkach rozszerzyliśmy zakres podmiotowy ustawy – stwierdziła Minister Fedak. – Dlatego apeluję, aby jak najszybciej zakończyć konsultacje, by termin 1 stycznia został dotrzymany.

W myśl uzgodnionej definicji prace w szczególnych warunkach są to prace wykonywane w pełnym wymiarze czasu pracy, w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości ograniczony w wyniku naturalnego procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku.

- Według wstępnych szacunków do emerytur pomostowych będzie uprawnionych ok. 170 – 190 tys. osób. Koszty wyniosą do 600 mln zł rocznie – powiedziała Wiceminister Agnieszka Chłoń-Domińczak. Zastrzegła jednak, że finalne koszty będzie można podać po przyjęciu projektu ustawy.

Informacja o projekcie ustawy o emeryturach pomostowych

Źródło: Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejTemat: Aspekty prawne ZULi w LP

to w końcu wg. Ciebie należy sie lul-om prawo korzystania ze środków unijnych czy nie? Skumbria się z lekka zagubiła. Chciała chyba "zapłonąć słusznym gniewem", ale z tematem nie trafiła, bo ten cały dezyderat (pomijając górnolotną nazwę) to zwyczajnie dość dobra rzecz. Strumień środkow z UE na rolnictwo, dość skutecznie dotąd omijał nasze ZULe i warto zrobić coś by to zmienić, skoro same LP szybko na kondycji ZULi i jakości ich prac by na tym zyskały. To jest jeden aspekt sprawy. Zupełnie czym innym jest natomiast fizyczne wspomaganie ZULi przez środki wprost z LP. Nasze Lasy mają ambicje by ZULe sobie wg swojego uznania "kształtować". Problem polega jedynie na tym, że by coś tam kształtować, trzeba znać jakiś wzór do jakiego je chcemy porównywać. Niestety do dziś nie wiadomo jak ten wzór wygląda, więc owe "kształtowanie" delikatnie mówiąc chaotycznie się odbywa. Wspieranie ZULi to często szermowane na wiecach hasło, ale z praktyką jest potem źle, bo generalnie "nikt nic nie wie". W polskich warunkach, w mojej ocenie, ideałem byłby chyba model "jeden ZUL - jedne nadleśnictwo", bo działalność firmy takiej (już znacznej) wielkości, mogłaby wykorzystywać jakiś wpływ "efektu skali" (mogłaby prosperować przy niższej marży zysku niż mniejsze podmioty) choć też bez przesady. Powtarzam jednak, że to byłoby to dobre z punktu widzenia LP, bo ZULe mogą być odmiennego zdania. I dopiero po takim określeniu "czego chcemy", można wogóle myśleć nad sposobami (tych wg LP najlepszych) ZULi wspierania. Też jednak nie żadnymi bezpośrednimi zastrzykami środków finansowych czy wspólfinansowaniem kredytów dla nich (to zupełnie oddzielne i niezależne jednak podmioty), a raczej preferowaniem ich potem przy przetargach na prace w lesie np. SIWZach. W jakiś szczególnych wypadkach, np przy zakupie wysokospecjalistycznego i drogiego sprzętu, jestem sobie nawet w stanie wyobrazić wejście LP z spółkę z podmiotem prywatnym, choć w naszych warunkach PPP (partnerstwo publiczno prawne) to normalnie droga przez mękę, tak obwarowana obostrzeniami jest. Mysleć jednak o tym warto.Temat: Aktualności
Nie masz za co wyremontować mieszkania? Zaadaptować go?Bank nie chce ci pozyczyć na ten cel pieniędzy, lub odsetki są zbyt wysokie? Jest organizacja , która w tej sytuacji pomaga osobom niepełnosprawnym
"Pomagają tym, którym bank nie pomaga

Habitat for Humanity – działająca w ponad 100 krajach świata chrześcijańska organizacja dobroczynna – udziela osobom niepełnosprawnym nieoprocentowanych mikropożyczek. Pieniądze można pożyczyć na sfinansowanie niezbędnych napraw w mieszkaniu oraz jego adaptację do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Jest to pilotażowy projekt, na który przeznaczona jest określona ilość pieniędzy. Pożyczyć można kwotę do 20 tys. zł. Spłata może być rozłożona na pięć lat, a w szczególnych przypadkach nawet do dwóch lat dłużej. Habitat nie czerpie zysków z oprocentowania kredytu. Kwota spłaty powiększana jest jedynie o bieżącą inflację. Pożyczkę zaciągnąć mogą osoby, które mają stały dochód i mieszkają w złych warunkach. Stały dochód może stanowić nawet niewysoka renta. Habitat chce mieć tylko pewność, że pożyczający będzie w stanie spłacić dług. Pożyczkobiorca nie może też spłacać jednocześnie innego kredytu.
Do wniosku o udzielenie pożyczki należy dołączyć następujące dokumenty: kopie zaświadczeń o dochodach swoich i rodziny oraz umowy użytkowania lokalu, a także opis potrzebnych prac remontowych lub adaptacyjnych, czyli kosztorys (w miarę możliwości także zdjęcia stanu obecnego). Wszystkie wydatki remontowe muszą być później udokumentowane. Jeśli pożyczona kwota przewyższy sumę z faktur i rachunków, nadwyżkę trzeba będzie zwrócić. Według zapewnień przedstawicieli organizacji, przesłany wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu dwóch tygodni.

Osoby zainteresowane mikropożyczką, proszone są o kontakt z Moniką Figaj, telefonicznie pod numer 022 642 95 20 lub pocztą elektroniczną na adres: mfigaj@habitat.pl.Temat: Dość represji i wyzysku! Łapy precz od Kodeksu Pracy!
Podczas kampanii wyborczej Platforma Obywatelska i PSL wiele obiecywali. Okazuje się, że za te obietnice, kolejny raz mają zapłacić ludzie pracy. Rząd szykuje zamach na prawo do przechodzenia na wcześniejsze emerytury, wielu grup zawodowych.

Uprawnienia do przechodzenia na wcześniejsze emerytury ma stracić ogromna ilość pracowników. Pozbawieni mają go być nauczyciele, kolejarze, budowlańcy, energetycy i wiele innych grup zawodowych. Prawo ma działać wstecz. Nie ma znaczenia, że pracownik podejmując pracę w szczególnych warunkach i charakterze, ryzykował swoim zdrowiem i życiem w zamian za to, że mógł liczyć na wcześniejszą emeryturę. Obecnie, tego prawa ma być pozbawiony. Nadal nie rozwiązane są problemy z przechodzeniem na wcześniejszą emeryturę górników. Pomimo obowiązywania ustawy w tej sprawie, ZUS odmawia górnikom prawa do wcześniejszej emerytury, nakazując odrabianie niezaliczonych okresów, od początku zatrudnienia. To kolejny skandaliczny przykład łamania konstytucji i wprowadzania niekorzystnych dla pracowników rozwiązań, wbrew zasadzie, że prawo nie może działać wstecz. Tysiące górników przechodząc na wcześniejszą emeryturę dowiaduje się, że nie mają do niej uprawnienia i muszą dochodzić swoich praw w sądach. Kolejne setki tysięcy pracowników zatrudnionych w innych zawodach, wkrótce ma stracić prawo do wcześniejszych emerytur. Nie możemy na to pozwolić! Nie możemy tego tolerować!

Mamy prawo do wcześniejszych emerytur, które nie są żadnym przywilejem lecz uprawnieniem wynikającym z ciężkich warunków pracy w naszych zawodach. Zamiast odbierać prawo do wcześniejszej emerytury nauczycielom, kolejarzom, budowlańcom, górnikom i energetykom, rząd powinien przedstawić propozycje rozszerzenia tego uprawnienia, na takie zawody jak pracownicy ochrony zdrowia, w tym pielęgniarki i położne.

Rządowy projekt ustawy odbierający pracownikom prawo do wcześniejszych emerytur jest skrajnie antypracowniczy. Przewiduje on m.in. wykreślenie z wykazu prac o szczególnym charakterze m.in.: wyspecyfikowanych grup pracowników przemysłu chemicznego, dyżurnym ruchu czy nastawiaczom pracującym na kolei, zatrudnionych w budownictwie oraz nauczycieli.

Do projektu dołączona jest lista prac, które uprawniać będą do wcześniejszej emerytury. 34 zawody zakwalifikowano jako prace w szczególnych warunkach. Kolejne17 prac określono jako prace o szczególnym charakterze. Oznacza to drastyczne ograniczenie praw wielu grup zawodowych do wcześniejszych emerytur. Prawo do wcześniejszej emerytury może stracić blisko 800 tysięcy ludzi. Zachowa je zaledwie około 130 tysięcy pracowników.

Rząd obłudnie podkreśla, że przyjęcie projektu spowoduje znaczne oszczędności budżetowe. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oszacowało, że budżet rocznie będzie dopłacał od 20 mln zł w przyszłym roku do ok. 400 – 450 mln zł w latach 2019 – 2026. Do 2040 r. dotacja będzie się stopniowo obniżała do kilkudziesięciu milionów złotych. Tymczasem miliardy złotych są wydawane na udział w okupacyjnych misjach w Iraku i Afganistanie. Projekt już uzyskał poparcie Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan".

Działania rządu godzą w prawa i interesy większości społeczeństwa. Dlatego wbrew liberalnym mitom wzywamy do zachowania prawa do wcześniejszych emerytur dla wszystkich grup które je dotychczas posiadały i poszerzenia go o m.in. pracowników ochrony zdrowia.

Mówimy dość antyspołecznym działaniom, których elementem jest odebranie prawa do wcześniejszych emerytur. Kolejne pomysły, to niekorzystne dla pracowników zmiany Kodeksu Pracy i wściekły atak na uprawnienia związków zawodowych. Neoliberalna polityka władz doprowadziła do coraz większej ilości protestów społecznych. W dniu 20 lutego opinią publiczną wstrząsnął dwugodzinny strajk pracownic Tesco w Tychach – pierwszy w historii Polski strajk w hipermarkecie. Strajkują nauczyciele, kierowcy autobusów i tramwajów, kolejarze i pocztowcy. Zwycięstwem zakończył się 46-dniowy strajk górników w kopalni "Budryk". Wciąż protestują pracownicy ochrony zdrowia. O swoje prawa upominają się również inne grupy społeczne: emeryci, renciści i lokatorzy.

Jak bardzo groźne są pomysły rządu PO – PSL niech świadczy wypowiedź Leszka Balcerowicza, który stwierdził: "Chodzi o zniesienie przywilejów emerytalnych dla wszystkich, łącznie z baletnicami, górnikami, mundurowymi, nauczycielami". Jak widać koalicja PO – PSL to kolejna mutacja, skrajnie liberalnej polityki tego samego człowieka Leszka Balcerowicza, który nadal dyktuje, kolejnemu już rządowi, antypracownicze i antyspołeczne rozwiązania.

Zapraszamy do wspólnej walki o sprawy jednoczące ruch związkowy i środowiska pracownicze, które są zagrożone przez antypracownicze i antyzwiązkowe pomysły koalicji rządowej i organizacji pracodawców. Nie dajmy się podzielić.

Najwyższy czas, aby o swoje prawa i interesy walczyć wspólnie!Temat: Wcześniejsze emerytury
Wcześniejsze emerytury dla 37-latków

Wszystkie osoby zatrudnione w szkodliwych warunkach urodzone przed 1 stycznia 1969 r. będą mogły wystąpić z otwartych funduszy emerytalnych i przejść na wcześniejsze emerytury.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przygotowało projekt ustawy umożliwiający przechodzenie na wcześniejsze emerytury osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. Z nowych rozwiązań może skorzystać ponad 700 tys. osób. Koszt tych rozwiązań wyniesie od 0,8 do 1,5 mld zł rocznie.

Opcja zerowa naprawia krzywdę wyrządzoną osobom, które rozpoczynając pracę w szkodliwych warunkach, miały prawo do wcześniejszych emerytur - wyjaśnia Ryszard Łepik, wiceprzewodniczący OPZZ. Odebranie praw nabytych było najpoważniejszym błędem reformatorów systemu emerytalnego.

Powrót przywilejów

Autorzy projektu proponują, że prawo do wcześniejszych emerytur uzyskają osoby, które przed 1 stycznia 1999 r. były zatrudnione w szczególnych warunkach i charakterze, mają odpowiedni staż pracy, urodziły się w latach 1949-1968 oraz nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego, oznacza to, że z tego prawa skorzystają także dzisiejsi 37-latkowie.

Kto byłby uprawniony do wcześniejszej emerytury

Łącznie 775 tys. osób, w tym:
nauczyciele - 205 tys.
kolejarze - 83 tys.
pracownicy transportu - 85 tys.
hutnicy - 47 tys.
pracownicy sektora energetycznego - 43 tys.
Źródło: Projekt ustawy

Projekt ustawy zakłada utworzenie w ZUS nowego rejestru zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Dane w nim zawarte będą jedyną podstawą do określenia stażu w szkodliwych warunkach. Do rejestru będą wpisywane nie tylko bieżące okresy zatrudnienia, ale także wcześniejsze na podstawie dokumentacji przedstawionej przez pracowników i pracodawców.

Wyjście z OFE

Ustawa stwarza możliwość rozwiązania umowy z otwartym funduszem emerytalnym. Prawo do wystąpienia z II filaru będą mieć osoby, które zostały wpisane do rejestru zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Rozwiązanie umowy nastąpi na wniosek członka OFE złożony nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty wpisu do tego rejestru. Z takiego rozwiązania będą mogły skorzystać także osoby, które obecnie nie pracują w warunkach szkodliwych. Jednak w ich przypadku wnioski takie muszą być złożone do 31 grudnia 2008 r. Po rozwiązaniu umowy z OFE, pieniądze zgromadzone na rachunku członka funduszu zostaną w całości przekazane na konto emerytalne w ZUS. Przymus oszczędzania w OFE będzie dotyczył (tak jak obecnie) wyłącznie osób urodzonych po 31 grudnia 1968 r.

Pomosty na zawsze

Ewentualne uchwalenie ustawy zmieniającej zasady przechodzenia na wcześniejsze emerytury nie może zahamować prac nad emeryturami pomostowymi.
Mimo postępu technologicznego, nadal wiele prac jest wykonywanych w trudnych warunkach naturalnych i nie można tego zmienić - dodaje Ryszard Łepik. Tak jest w przypadku górników. Jego zdaniem możliwość wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej powinny mieć również osoby, od których zależy życie innych osób, np. piloci, maszyniści czy kontrolerzy ruchu lotniczego.

Nie byłoby żadnej dyskusji o tzw. opcji zerowej proponowanej przez OPZZ, gdyby poprzedni rząd zdecydował się skierować do Sejmu projekt ustawy o emeryturach pomostowych. Tak się jednak nie stało - twierdzi Krzysztof Pater, były minister polityki społecznej.

Zbiórka podpisów

Związkowcy rozpoczną wkrótce zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy. Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (Dz.U. nr 62, poz. 688), musi go poprzeć co najmniej 100 tys. osób. Pierwsze czytanie takiego projektu ustawy powinno być przeprowadzone na posiedzeniu Sejmu w ciągu 3 miesięcy od daty wniesienia projektu ustawy do marszałka Sejmu lub postanowienia Sądu Najwyższego stwierdzającego prawidłowo złożoną liczbę podpisów popierających projekt ustawy. Autorzy nowych rozwiązań zakładają, że ustawa powinna wejść w życie w ciągu 14 dni od jej daty uchwalenia. Natomiast rejestr zatrudnionych powstanie w ZUS 1 listopada 2006 r.

OPINIA

Agnieszka Chłoń-Domińczak, ekspert rynku ubezpieczeniowego

Proponowane przez OPZZ rozwiązanie burzy obecnie istniejący system emerytalny. Osoby pracujące w szkodliwych warunkach otrzymają bowiem większe świadczenia, niż to wynika z kwoty ze składek wpłaconych na konto emerytalne. Mają bowiem otrzymywać emerytury wypłacane według starych przepisów sprzed reformy, chociaż ich świadczenia powinny być ustalone według nowych zasad. Dodatkowe koszty wypłat takich emerytur będą musiały więc ponieść następne pokolenia, co automatycznie podwyższy koszty pracy. Istnieje więc poważne ryzyko, że pracodawcy ograniczą koszty funkcjonowania firm wprowadzając coraz nowsze technologie. Oznacza to, że nie nastąpi oczekiwany spadek bezrobocia wśród młodzieży.

PozdroTemat: Co nas czeka?
Prezydent zawetował usatwę o pomostówkach;

Fedak: bardzo źle się stałoPrezydent Lech Kaczyński zawetował ustawę o emeryturach pomostowych.
Natomiast ustawę o emeryturach kapitałowych, jak powiedział "z zastrzeżeniami", podpisał.
Reakcja rządu na decyzję prezydenta o emeryturach pomostowych komentuje dla GP minister pracy Jolanta Fedak.

Decyzja prezydenta o zawetowaniu ustawy o emeryturachEmeryturyTwoja baza firm z całej Polski pkt.pl wszystko i w porządkuwww.pkt.pl pomostowych nie była zaskoczeniem. Od kilku miesięcy związki zawodowe namawiały prezydenta do zawetowania ustawy o emeryturach pomostowych. Jak Pani ocenia to co się stało?

Bardzo źle się stało, że prezydent skorzystał ze swojego prawa weta. Przygotowana przez rząd ustawa o emeryturach pomostowych jest najlepszą propozycją, jaka powstała w czasie 10 lat pracy nad tym systemem. To efekt kilkumiesięcznych negocjacji w Komisji Trójstronnej. W sumie odbyło się 26 spotkań partnerów społecznych poświęconych emeryturom pomostowym.

Związki zarzucają jednak rządowi, że nie prowadził dialogu.

Związki zawodowe miały całkowicie wolną rękę w zapraszaniu swoich ekspertów. Chętnie korzystały z tej możliwości i jako eksperci pojawiali się nie tylko specjaliści od medycyny pracy, ale bardzo często osoby z grup zawodowych zainteresowanych utrzymaniem prawa do wcześniejszego zakończenia kariery zawodowej. Także na prośbę związków zawodowych – i mimo sprzeciwu pracodawców – termin zakończenia rozmów był sukcesywnie przesuwany, ostatecznie do 24 września. W efekcie prac ekspertów medycyny pracy lista uprawnionych do emerytur pomostowych rosła ze 130 tys. do blisko 270 tys. Dodatkowo usunęliśmy ograniczenie czasowe dotyczące daty urodzenia osób uprawnionych do nowych świadczeń.

Czy to wszystko?

Nie. Wykaz prac uprawniających do emerytur pomostowych został rozszerzony o prace w zimnym mikroklimacie oraz prace w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego, pracę maszynistów (kolei i metra) i kierowników pociągów, sokistów, prace tancerzy zawodowych związane z bardzo ciężkim wysiłkiem fizycznym, pracę mechaników odpowiedzialnych na lotnisku za bezpieczeństwo samolotów.

Do listy prac co szczególnym charakterze dopisano też: prace nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach szkolno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich oraz zakładach poprawczych, prace personelu sprawującego opiekę nad mieszkańcami domów pomocy społecznejUbezpieczenia w PF.plZnajdź najlepsze ubezpieczenie ! Oferty,adresy na mapie i w bazie PFubezpieczenia.pf.pl dla przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży lub dorosłych, prace personelu medycznego oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień w bezpośrednim kontakcie z pacjentami, prace personelu medycznego w zespołach operacyjnych dyscyplin zabiegowych i anestezjologii w warunkach ostrego dyżuru.

Prawo do emerytur pomostowych przyznano wszystkim, którzy pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze rozpoczęli przed 1 stycznia 1999 roku.

Co Pani zrobi dzisiaj?

Obiecałam, że zrobię wszystko aby przygotować ustawę o emeryturach pomostowych. Teraz musimy poczekać na wynik głosowania w Sejmie nad vetami Prezydenta. Takie są zasady demokracji.

Rozmawiała Bożena Wiktorowska

W środę w Gazecie Prawnej pełny tekst rozmowy z minister Jolantą Fedak.

Źródło: Własne

Artykuł z dnia: 2008-12-15, ostatnia aktualizacja: 2008-12-15 18:17
Temat: Ustawa emerytalna
przeczytałem wszstkie ustawu , ale to jest ważne Przrczytajćie ostatni akapi
Pełen artykuł na stronie http://mojeinwestycje.interia.pl/emer/2filar

Emerytury pomostowe

Emerytury pomostowe, przeszkolenia zawodowe i rekompensaty finansowe mają zastąpić dotychczasowe przywileje branżowe dla osób wykonujących szczególnie szkodliwe prace. Komisja ekspertów medycyny pracy, kierując się kryteriami zdrowotnymi, wskazała kilkanaście zajęć, które mogą być wykonywane bez uszczerbku dla zdrowia tylko przez czas określony. Potem pracodawca musi zapewnić pracownikowi inne stanowisko, możliwość przekwalifikowania, czy tzw. emeryturę pomostową. Z ostatnich będą mogły skorzystać osoby, które do końca 2006 roku nie zdążą przejść na emeryturę według starych zasad.

Finansowaniem zajmą się pracodawcy, tworząc specjalne fundusze.

Osoby, które po wejściu w życie ustawy, podejmą prace wymienione przez komisję, nie będą mogły wykonywać wybranego rodzaju pracy przez czas dłuższy, niż określony w raporcie. Twórcy nowego systemu spodziewają się, że emerytury będą funkcjonować tylko w okresie przejściowym. Każda osoba, która zdecyduje się na podjęcie pracy w szkodliwych warunkach, będzie świadoma limitu czasu jej wykonywania. Po wskazanym okresie będzie musiała zmienić zajęcie.

Obecnie trwają negocjacje pomiędzy przedstawicielami rządu a związkami zawodowymi i pracodawcami. Dyskusje będą dotyczyć grup osób, które otrzymają emerytury pomostowe, wysokości rekompensat i "pomostów", sposobu naliczania składek na fundusze. Gotowej ustawy można się spodziewać dopiero w przyszłym roku.

Lista wskazanych zajęć

W raporcie komisji zdrowia wskazano:
- 10 kategorii prac górniczych,
- 6 hutniczych,
- 6 w przemyśle materiałów ogniotrwałych i wyrobów ceramicznych,
- 4 na morzu i pod wodą,
- 3 przemyśle koksowniczym,
- 3 w przemyśle włókienniczym i garbarskim,
- 2 w przemyśle stoczniowym,
- 1 w przemyśle chemicznym,
- 1 w leśnictwie,
- przy pracy w przetwórstwie azbestu i przy usuwaniu materiałów azbestowych.

Niestety po przejściu na taki rodzaj emerytur, nie będzie można kontynuować pracy zarobkowej.

Przywileje branżowe

Przywileje branżowe definitywnie zniknęły ze słownika reformy emerytalnej. Niektórym osobom wykonującym pracę w szczególnych warunkach (listę zajęć określili eksperci medycyny pracy) brak uprawnień zastąpią emerytury pomostowe. Pozostałym rząd wypłaci rekompensaty finansowe.

Dotychczasowe specjalne uprawnienia emerytalne wynikały ze specyfiki zawodów, stanowisk (szkodliwość warunków pracy, np. w hutnictwie) i przywilejów zdobytych przez niektóre branże (np. nauczycieli, artystów czy wszystkich pracowników PKP z kasjerkami włącznie). Jednak jak wynikało z badań CBOS (październik 1998), ponad połowa Polaków była przeciwna jakimkolwiek przywilejom branżowym w nowym systemie emerytalnym. Ich zdaniem wykonawcy wielu zawodów bezpodstawnie cieszyli się przywilejami. Prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę miały np. telefonistki central międzymiastowych. Nowy system zrównał zatem prawie wszystkich emerytów.

W nowym systemie, po okresie przejściowym, przywileje emerytalne zostaną w części zastąpione przez emerytury pomostowe. Jednak niektórzy, nawet urodzeni po 31 grudnia 1948 roku, będą jeszcze mogli przejść na wcześniejszą emeryturę na starych zasadach. Przepisy zaliczyły do nich osoby, które do 31 grudnia 1998 roku wypracowały odpowiednio długi staż w szczególnych warunkach (dla poszczególnych zajęć okres ten wyznaczają stare przepisy). Takie prawo otrzymali również ci, którzy do końca 2006 roku spełnią wszystkie kryteria wymagane w starych przepisach, czyli odpowiedni wiek, wymagany staż i czas pracy.

Do tej pory nie wiadomo w jaki sposób rolnicy indywidualni zostaną włączeni w system emerytalny. Bez dotacji z budżetu wysokość składek wpłacanych do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pozwoli na wypłaty emerytur tylko na najniższym poziomie. Obecnie trwają prace nad projektem ubezpieczenia społecznego dla tej grupy.

Nowy system emerytalny zmienił również zasady wyliczania emerytury dla pracowników służb mundurowych (żołnierzy zawodowych, policjantów, funkcjonariuszy UOP, straży granicznej, państwowej straży pożarnej, czy służby więziennej). Wszystkie osoby, które podejmą służbę po 1 stycznia 1999 r. podlegają powszechnie obowiązującym zasadom. Jednocześnie osoby, które podjęły pracę przed tym terminem, zachowają swoje dotychczasowe uprawnienia emerytalne. Emerytury "mundurowe" będą waloryzowane na ogólnych zasadach, czyli inaczej niż to było do tej pory.

Czyli nowa propozycja OPZZ odnośnie pomostówek i rekompensat nie dotyczy osób które podjeły prace w wojsku przed 01.01.1999r?
Czy tak to mam rozumieś?
Proszę o komentarze.Temat: Nasze emerytury
Będą rekompensaty za utratę prawa do wcześniejszej emerytury?

Osoby, które rozpoczęły pracę przed 1 stycznia 1999 r. i co najmniej 15 lat przepracowały w szczególnych warunkach, otrzymają rekompensaty za utratę prawa do wcześniejszej emerytury. Taką poprawkę przyjęli dziś posłowie połączonych Komisji Sejmowych Finansów oraz Polityki Społecznej i Rodziny.
Agnieszka Chłoń-Domińczak, wiceminister pracy i polityki społecznej współautorka reformy emerytalnej

"Rząd analizował poprawkę i doszedł do wniosku, że może ją poprzeć. Oczywiście wymaga ona dodatkowych prac związanych z jej realizacją" - powiedziała wiceminister pracy i polityki społecznej Agnieszka Chłoń-Domińczak, dodając, że rozwiązanie to "jest kompromisem ze strony rządu". Fot. GP
Zobacz także:

* "Ograniczenie wczesnych emerytur da budżetowi 50 mld zł rocznie"

Poprawka do rządowego projektu ustawy o emeryturach pomostowych, autorstwa Lewicy, ma być zadośćuczynieniem za brak możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę przez tych, którzy zaczynając pracę wiele lat temu sądzili, na podstawie obowiązujących przepisów, że taką możliwość będą mieli.

"Rząd analizował poprawkę i doszedł do wniosku, że może ją poprzeć. Oczywiście wymaga ona dodatkowych prac związanych z jej realizacją" - powiedziała wiceminister pracy i polityki społecznej Agnieszka Chłoń-Domińczak, dodając, że rozwiązanie to "jest kompromisem ze strony rządu".

Za przyjęciem poprawki zgodnie głosowali wszyscy posłowie. Obecni na sali przedstawiciele związków zawodowych, OPZZ, "Solidarności" i FZZ, zareagowali brawami.

Posłowie odrzucili poprawkę umożliwiającą niewygasanie emerytur pomostowych

Nie byli już jednak tak zadowoleni, gdy posłowie odrzucili poprawkę umożliwiającą niewygasanie emerytur pomostowych, a zaraz po niej drugą, rozszerzającą prawo do nich na wszystkich, którzy rozpoczęli pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze do końca 2008 r., czyli do wejścia w życie nowych przepisów.

"Przyjęcie tego rozwiązania oznaczałoby, że prawo do emerytur pomostowych przysługiwałoby osobom, które dziś mają mniej niż 30 lat, i które mogę się swobodnie przekwalifikować" - argumentował ekspert PKPP Lewiatan Jeremi Mordasewicz.

Zdaniem wiceprzewodniczącej OPZZ Wiesławy Taranowskiej "wprowadzanie dat granicznych dla uzyskania prawa do "pomostówek" jest naruszeniem zasady równości obywateli wobec prawa".

Poparcia posłów nie znalazła też bardzo istotna dla związkowców poprawka Lewicy rozszerzająca wykaz tzw. czynników ryzyka m.in. o prace wykonywane poza pomieszczeniami, w systemie zmianowym, w hałasie.

Komisje będą kontynuować obrady do późnego wieczora.